Inwestycje

Strona główna|Inwestycje

Ciepłownictwo powiatowe

Polska węglowa podąża zgodnie ze standardami narzucanymi nam przez Unię Europejską. Dlatego też powstał program "Ciepłownictwo powiatowe". W grudniu 2019 Polski Instytut Ekonomiczny (nr 12/2019 Policy Paper) opublikował raport p.t. "Czas na ciepłownictwo". Raport ten diagnozuje stan polskiego sektora ciepłowniczego, a wnioski z niego wypływające są jednoznaczne, zwłaszcza w kontekście dwóch zasadniczych regulacji prawnych: Dyrektywa

2020-10-09T15:00:01+02:008 października, 2020|Inwestycje, Energia|

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) to krajowy instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co wraz z funduszami przeznaczonymi z budżetu krajowego daje ponad 710

2020-09-14T22:03:20+02:0012 września, 2020|Inwestycje|

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie 4.2 – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Alokacja: nie mniej niż 300 mln EUR czyli około 1,3 mld PLN.Dofinansowanie: 50%. W ramach poddziałania 4.2 wspierane są następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktówrolnych: przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, jaj, miodu, lnu i

2020-09-14T22:06:31+02:006 września, 2020|Inwestycje, Rolnictwo|

Kredyt na innowacje technologiczne

PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne jest wsparciem finansowym, którego beneficjentem mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs w ramach tego poddziałania ogłaszany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a dofinansowanie przyznawane jest na zasadach komercyjnych przez banki z nim

2020-09-30T18:40:03+02:0020 sierpnia, 2020|Inwestycje|
Go to Top