Inwestycje

Strona główna|Inwestycje

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) to krajowy instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co wraz z funduszami przeznaczonymi z budżetu krajowego daje ponad 710

2021-04-21T15:52:17+02:005 kwietnia, 2021|Inwestycje|

Racjonalna gospodarka odpadami nabór 2020

W latach 2019 i 2020 nastąpiły istotne zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o odpadach. Jednak nie wszystkie problemy występujące w gospodarce odpadami zostały rozwiązane. Dodatkowo – pojawiły się nowe trudności. Gospodarka odpadami w dalszym ciągu wymaga korekt i uporządkowania. Podmioty zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów mierzą

2020-10-27T17:32:10+01:0026 października, 2020|Inwestycje|

Ciepłownictwo powiatowe

Polska węglowa podąża zgodnie ze standardami narzucanymi nam przez Unię Europejską. Dlatego też powstał program "Ciepłownictwo powiatowe". W grudniu 2019 Polski Instytut Ekonomiczny (nr 12/2019 Policy Paper) opublikował raport p.t. "Czas na ciepłownictwo". Raport ten diagnozuje stan polskiego sektora ciepłowniczego, a wnioski z niego wypływające są jednoznaczne, zwłaszcza w kontekście dwóch zasadniczych regulacji prawnych: Dyrektywa

2020-10-31T09:55:49+01:008 października, 2020|Inwestycje, Energia|

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie 4.2 – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a w przypadku inwestycji dotyczących wytwarzania pasz bez GMO również duże przedsiębiorstwa. Termin naboru: wrzesień 2021 r. Alokacja: 300 mln PLN.Dofinansowanie: dotacja 50%. W ramach poddziałania 4.2 wspierane są następujące

2021-04-21T16:01:49+02:006 września, 2020|Inwestycje, Rolnictwo|

Kredyt na innowacje technologiczne

PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne jest wsparciem finansowym, którego beneficjentem mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs w ramach tego poddziałania ogłaszany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a dofinansowanie przyznawane jest na zasadach komercyjnych przez banki z nim

2020-09-30T18:40:03+02:0020 sierpnia, 2020|Inwestycje|
Go to Top