Dofinansowanie z działania „FENX.01.01” w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko”, przeznaczona jest dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Jej cel to wspieranie projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej, takich jak modernizacja energetyczna obiektów przemysłowych, zwiększenie wydajności energetycznej w procesach produkcyjnych oraz podniesienie efektywności energetycznej w systemach dystrybucji mediów w zakładach. Wszystkie inicjatywy powinny opierać się na wynikach przeprowadzonego audytu energetycznego.

FENX.01.01 – dla kogo jest przeznaczony?

Beneficjentami wsparcia mogą być podmioty z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
Termin naboru: od 29.03.2024 r. do 29.05.2024 r.
Budżet konkursu: 188 mln PLN – alokacja wstępna, która ulegnie zwiększeniu
Poziom dofinansowania: od 45 % do 65 % oraz pożyczki, Warszawa, województwo dolnośląskie i wielkopolskie: od 35% do 65%
Nabór przeprowadzi: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków zakładowych (wraz z instalacją OZE) poprzez m.in. wymianę linii technologicznych i instalacji na bardziej oszczędne energetycznie, termomodernizację obiektu, wykorzystanie technologii odzysku ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub w ograniczonym zakresie gazowej, instalację nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym magazynów energii i pomp ciepła, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne.

  • Przed złożeniem wniosku niezbędne jest wykonanie audytu efektywności energetycznej,
  • W wyniku realizacji inwestycji objętych dofinansowaniem zużycie energii w zakładzie powinno się zmniejszyć o minimum 30%,

Chcesz skorzystać z działania FENX.01.01 – wypełnij formularzBezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.

Powiązane programy dotacyjne