Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) to bardzo atrakcyjna forma sfinansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Dzięki dostępnym w Programie wsparciu, możliwe jest zrealizowanie inwestycji w wysokosprawną kogenerację. Dostępna w ramach Programu 50 % dotacja to unikalne w obecnym czasie rozwiązanie na tle alternatywy w postaci pożyczek.

PROGRAM DOPUSZCZA 50 %  DOTACJE DO BUDOWY BIOGAZOWNI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

TERMIN NABORU:

Nabór trwa od 22 kwietnia 2024 do 19 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

BENEFICJENCI:

 • Przedsiębiorcy

RODZAJE INWESTYCJI:

Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • ciepło odpadowe,
 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Elementem uzupełniającym inwestycji może być:

 • przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii),
 • magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu.

Chcesz obniżyć koszty gospodarki energetycznej? Skorzystaj z premii gwarantowanej


WYŁĄCZENIA ZE WSPARCIA:

Instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego, a także instalacje termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych.

BUDŻET PROGRAMU:

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 3 468 000 000 PLN, w tym:

 • kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – do 2 000 000 000 PLN;
 • kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – do 1 468 000 000 PLN.

INTENSYWNOŚĆ I RODZAJ DOFINANSOWANIA

 • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych;
 • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

SZCZEGÓŁY DOFINANSOWANIA W FORMIE POŻYCZKI:

 • OKRES DO 15 LAT
 • KARENCJA DO 12 MIESIĘCY
 • OPROCENTOWANIE NA WARUNKACH PREFERECYJNYCH: WIBOR 3M + 50 pb
 • POŻYCZKA NIE ULEGA UMORZENIU

PREMIA KOGENERACYJNA

DOPŁATA 161,24 ZŁ DO 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej

 • Nawet 2-krotnie obniża koszty gospodarki energetycznej w firmie
 • Instalacja kogeneracyjna może też być źródłem dodatkowych przychodów z tytułu premii kogeneracyjnej gwarantowanej, czyli dopłaty 161,24 zł do każdej wyprodukowanej MWh
 • Premię kogeneracyjną mogą być objęte instalacje o mocy do 1 MW
 • Należy wystąpić do Prezesa URE o wydanie decyzji o dopuszczeniu do udziału w aukcji
 • Mechanizm wsparcia w postaci premii kogeneracyjnej jest dostępny do 2048 roku

Ceny gazu wróciły do poziomu sprzed wojny w Ukrainie. Prognozy wskazują, że będą jeszcze niższe. Obecnie tylko 7 % gazu na rynku europejskim to gaz rosyjski.

Ceny energii w Polsce pozostaną na wysokim poziomie, gdyż są obciążone wysokimi kosztami nabywania przez elektrownie uprawnień do emisji CO₂. Nasza gospodarka energetyczna (oparta na węglu) jest 2-krotnie bardziej emisyjna niż niemiecka i 15 x bardziej niż – oparta na atomie – gospodarka francuska. Relacje na rynku cen gazu i energii sprawiają, że na nowo warto przeanalizować możliwość zainwestowania w układ kogeneracyjny. Przy obecnych cenach energii i gazu inwestycja zwraca się w bardzo krótkim czasie nawet krótszym niż 2 lata.

kogeneracja - premia gwarantowana

Fundacja Euro-Most należy do czołówki firm doradczych, obsługuje ponad 500 firm. Specjalizuje się w projektach z zakresu j gospodarki energetycznej i innowacji oraz inwestycjach w sektorze rolno spożywczym. Usługi Fundacji obejmują zarówno projekty finansowane ze środków unijnych jak i krajowych. Projekty na instalacje kogeneracyjne przygotowaliśmy m.in. dla:

 • Grupy Kapitałowej MLEKPOL (w Mrągowie, w Grajewie i w Zambrowie),
 • Grupy Kapitałowej MLEKOVITA w Lubawie,
 • Grupy Kapitałowej Wipasz (w Międzyrzecu Podlaskim, Kole, Morągu, Krośnie),
 • Grupy Kapitałowej Grall (w Kartoszynie, Kukini, Tczewie, Zdunach),
 • OSM w Piątnicy i SM w Ostrołęce,
 • Laktopolu w Suwałkach,
 • Tasomixu w Biskupicach Ołobocznych,
 • VAN PUR S. A. w Rakszawie (koncern piwowarski),
 • Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.,
 • BIOFEED Sp. z o.o. (w Zalewie, Rajkowie, Dobryszczycach, Pasłękach),
 • Grupa Producentów Owoców I Warzyw “ROZUMKI” w Sobieniach-Jeziorach,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy – PEC Sp. z o.o.,
 • Real S.A. ( w Bachorzy, w Nowym Koniku, w Morszkowie),
 • R&J Sp. z o.o. Sp. k. w Ozorach,
 • Unikost Sp. z o.o. w Skórcu,
 • Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo Warzywnego w Kwidzynie,
 • WIP Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim,
 • Zakładów Drobiarskich w Stasinie,

Obecnie przygotowujemy ponad 20 nowych projektów, z różnych branż w tym również dla przedsiębiorstw produkujących ciepło systemowe (PEC, MPEC I itp).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem kogeneracyjnym, prosimy o kontakt – telefonicznie, mailem lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.

Powiązane programy dotacyjne