Prowadzenie produkcji rolnej, zwłaszcza intensywnej, wiąże się z dużymi wciąż rosnącym zużyciem energii. Wzrost kosztów energii postawił pod znakiem zapytania rentowność działalności zarówno rolniczej jak i przetwórczej. Problemów nie rozwiązał Program AGROENERGIA, który właśnie się skończył i został zastąpiony nowym Programem NFOŚiGW „Energia dla wsi”. Nowy Program eliminuje dotychczasowe ograniczenia programu AGROENERGIA i jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach wiejskich.

Do najważniejszych modyfikacji należą:

 • zniesienie limitu obszarowego gospodarstw, które mogą ubiegać się o dotację – dotychczas obowiązywało ograniczenie do 300 ha;
 • podniesienie dotychczasowego limitu dotacji z 2,5 mln PLN do 20 mln PLN;
 • zwiększenie maksymalnej mocy instalacji objętej dofinasowaniem z 0,5 MW do 1 MW dla Rolników i do 10 MW dla Spółdzielni Energetycznych...

Energia dla wsi – pomożemy Ci pozyskać środki – Skontaktuj się z nami


Zwiększenie limitów dotacji i maksymalnej mocy zainstalowanych urządzeń pozwala myśleć o inwestycjach w biogazownie tylko w kontekście zasilenia własnego gospodarstwa lub przetwórni, ale także o sprzedaży wytworzonej nadwyżki, dzięki czemu gospodarstwo uzyska dodatkowy przychód. Oto szczegóły:

Energia dla wsi – zasady naboru

TERMIN NABORU – Nabór trwa do 29 lutego 2024 lub do wyczerpania środków

BUDŻET KONKURSU – 1 MLD PLN

BENEFICJENCI:

Rolnicy, w tym osoby prawne prowadzące działalność rolniczą, a także spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie, powstające spółdzielnie energetyczne

Energia dla wsi – Rolnicy

 • dotacja do 20 mln PLN, oraz
 • pożyczka do 25 mln PLN

RODZAJE PROJEKTÓW WSPIERANYCH DOTACJĄ DO 65 %:

 • biogazownie do 1 MW,
 • elektrownie wodne do 1 MW,

RODZAJE PROJEKTÓW WSPIERANYCH POŻYCZKĄ DO 100 % INWESTYCJI:

 • instalacje fotowoltaiczne do 1 MW,
 • instalacje wiatrowe do 1 MW,
 • dodatkowo 20 % dotacja na zintegrowane magazyny energii.

Energia dla wsi – Spółdzielnie Elektryczne

 • dotacja do 20 mln PLN, oraz
 • pożyczka do 25 mln PLN

RODZAJE PROJEKTÓW WSPIERANYCH DOTACJĄ DO 65 %:

 • instalacje fotowoltaiczne do 10 MW,
 • instalacje wiatrowe do 10 MW,

RODZAJE PROJEKTÓW WSPIERANYCH POŻYCZKĄ DO 100 % INWESTYCJI:

 • instalacje fotowoltaiczne do 10 MW,
 • instalacje wiatrowe do 10 MW,
 • dodatkowo 20 % dotacja na zintegrowane magazyny energii.

Energia dla wsi – finansowanie w szczegółach:

 1. Dotacja do 65 % kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość pomocy – do 20 mln PLN (dla biogazowni i elektrowni wodnych).
 2. Pożyczka
  • Do 100 % kosztów kwalifikowanych,
  • Do 25 mln PLN,
  • Okres spłaty do 15 lat,
  • Karencja 12 miesięcy,
  • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 0,5 %,
  • Project finance tzn. nowe spółki – 15 % udział własny.
 3. Instalacje PV oraz instalacje wiatrowe objęte są wyłącznie pożyczką!

Energia na wsi – biogazownie

Roczny przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z biogazowni o mocy 0,5 MW wyniesie blisko 3,5 mln PLN. Natomiast koszt obsługi pożyczki i koszty funkcjonowania biogazowni, w tym koszty zakupu substratu to nie więcej niż 1 mln PLN. Od przychodów należy odjąć koszty substratu. Najlepiej, gdy posiadają Państwo własny substrat (odpady z przetwórstwa, gnojowicę, obornik, pomiot kurzy itp.). Wówczas koszty funkcjonowania biogazowni w skali roku (w tym koszty pracy) nie przekroczą 10-15 % przychodów.

Biogazownie, w sytuacji dostępu do taniego substratu (obornika, gnojowicy, słomy, odpadów z przemysłu mięsnego, owocowo-warzywnego) są opłacalnym biznesem, nawet bez możliwości zagospodarowania ciepła. Jednak warto wyprodukowane ciepło wykorzystać a nie tracić, tym bardziej, że urządzenia kogeneracyjne zainstalowane przy biogazowni wytwarzają tyle samo energii elektrycznej co i ciepła. Przeciętnie 20% – 25% wytworzonego ciepła biogazownia zużyje na własne potrzeby, pozostaje zatem do zagospodarowania 75% – 80 %. Należy ponadto podkreślić, NFOŚiGW warunkuje przyznanie dotacji przedstawieniem programu zagospodarowania przynajmniej 75 % ciepła wyprodukowanego przez biogazownię.

Biogazowania „wyprodukuje” też bardzo wartościowy nawóz w formie pofermentu (z 1 tony substratu otrzymujemy 900 kg pofermentu), który jest lepszym nawozem niż obornik czy gnojowica, lepiej przyswajalnym przez rośliny.

Warto również pomyśleć o mniejszych biogazowniach (do 50 kW) dostosowanych do wielkości gospodarstwa. Wówczas większość energii elektrycznej oraz ciepła skonsumujemy na własne potrzeby a przy okazji mamy korzyści związane z efektem prośrodowiskowym (zagospodarowanie obornika, gnojowicy, czy też produkcją bardzo wartościowych nawozów w formie pofermentu).

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailem na adres biuro@euro-most.eu lub telefonicznie 501 712 020


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.

Powiązane programy dotacyjne