Nasza działalność

Funduszami unijnymi zajmujemy się od 2002 roku.
Celem naszej działalności jest zapewnienie osobom fizycznym, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym profesjonalnej i kompleksowej oferty usług konsultingowych i eksperckich w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych na inwestycje i rozwój zasobów ludzkich.

W tym celu zbudowaliśmy i konsekwentnie rozwijamy wiarygodną i przyjazną dla beneficjentów instytucję, oferującą wysokiej jakości usługi, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.

Obsługujemy ponad 350 firm i instytucji.