Project Description

Piątnica logotypTytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego OSM w Piątnicy
Nazwa działania: Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Całkowita wartość projektu (z VAT): 96 094 378,53 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 74 267 511,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 37 133 755,50 PLN

 

Realizacja projektu ma na celu utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy na rzecz tworzenia nowych technologii i procesów przetwórstwa mleka oraz opracowywania innowacyjnych produktów mleczarskich i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Projekt dotyczy budowy Centrum B+R oraz wyposażenia go w niezbędne urządzenia i aparaturę badawczą. Projekt umożliwi znaczące zwiększenie skali działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy, czego rezultatem będzie opracowanie co najmniej 12 innowacyjnych produktów oraz 8 innowacji procesowych. Osiągnięcie celu projektu pozwoli na podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez przyśpieszenie i unowocześnienie procesów opracowywania nowych produktów oraz umożliwi rozwijanie dotychczasowej i nawiązywanie nowej współpracy z jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami sektora MSP.