Energia

Kogeneracja – energia plus z uwzględnieniem premii gwarantowanej

Instalacja kogeneracyjna do 1 MW nie tylko obniży koszty gospodarki energetycznej w firmie, ale może stać się też dodatkowym źródłem przychodów. Decydują o tym korzyści z tytułu premii gwarantowanej. Wysokosprawna kogeneracja – co to jest? Klasyczna instalacja do produkcji energii składa się z silnika spalinowego napędzającego generator prądu elektrycznego. Proces zamiany energii pochodzącej ze spalenia

2021-07-09T16:18:27+02:009 lipca, 2021|Energia|

Konferencja MODERNIZACJA CIEPŁOWNICTWA

Modernizacja Ciepłownictwa - wyzwania organizacyjne i finansowe dla samorządów Firma EURO-MOST była jednym z uczestników i sponsorów konferencji „MODERNIZACJA CIEPŁOWNICTWA – wyzwania organizacyjne i finansowe dla samorządów”, która miała miejsce w dniu 19 maja 2021r Pan Prezes Józef Kowalczyk wziął udział w panelu dyskusyjnym oraz wygłosił prezentację na temat finansowania inwestycji branży ciepłowniczej. Organizatorem konferencji

2021-05-25T19:29:48+02:0025 maja, 2021|Energia|

Dofinansowanie na energię odnawialną POIŚ

Rok 2020 był ostatnim w perspektywie finansowej 2014-2020. Uruchamianie środków z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, jak wskazują doświadczenia naszego 16-letniego członkostwa w UE, trwa ok. 2 lat. Oznacza to, że nowe środki będą dostępne w 2023 r., a najwcześniej w końcu 2022 r. Nie są również jeszcze znane przyszłe warunki dofinansowania oraz wysokość

2021-03-04T13:39:00+01:0015 lutego, 2021|Energia|

Ciepłownictwo powiatowe

Polska węglowa podąża zgodnie ze standardami narzucanymi nam przez Unię Europejską. Dlatego też powstał program "Ciepłownictwo powiatowe". W grudniu 2019 Polski Instytut Ekonomiczny (nr 12/2019 Policy Paper) opublikował raport p.t. "Czas na ciepłownictwo". Raport ten diagnozuje stan polskiego sektora ciepłowniczego, a wnioski z niego wypływające są jednoznaczne, zwłaszcza w kontekście dwóch zasadniczych regulacji prawnych: Dyrektywa

2020-10-31T09:55:49+01:008 października, 2020|Inwestycje, Energia|

Energia plus

Program Energia plus Głównym celem Programu Priorytetowego Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Rynek odnawialnych źródeł energii powoli, ale konsekwentnie dojrzewa. Uchwalona w roku 2015 ustawa o odnawialnych źródłach energii była już 25 razy nowelizowana, ale w 2020 roku system zmieniany był już tylko z powodu epidemii COVID 19. Na III

2021-07-09T16:17:59+02:0019 sierpnia, 2020|Energia|

Agroenergia 2020 – fotowoltaika dla rolników

Agroenergia - dofinansowanie na panele fotowoltaiczne dla rolników Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dofinansowania rozwiązań wspierających działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne prowadzonych działalności rolniczych. Cel programu: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczymBeneficjenci: rolnicy indywidualni*Termin naboru: wrzesień - 18 grudnia 2020r. (lub do wyczerpania środków). Zbliża się

2020-09-30T18:43:24+02:0019 sierpnia, 2020|Energia, Rolnictwo|
Go to Top