Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił bardzo atrakcyjny program na wsparcie biogazowni rolniczych – Program priorytetowy „Agroenergia” Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. Niestety z bardzo ograniczonym budżetem, należy zatem możliwie szybko przygotować stosowny wniosek. Biogazownie rolnicze, od wprowadzenia w 2019 r. nowego systemu wsparcia opartego na systemie cen gwarantowanych na 15 lat stał się bardzo dobrym, dochodowym biznesem. System cen gwarantowanych jest wzorowany na rozwiązaniach, które od lat obowiązują w Niemczech, gdzie jest już ponad 7 tysięcy biogazowni, tymczasem u nas niewiele ponad 300.

Agroenergia - biogazownia rolnicza

Ostatnio jednak zainteresowanie budową biogazowni (po wprowadzeniu systemu cen gwarantowanych) bardzo wzrosło, stąd też duże zainteresowanie tanimi pożyczkami lub dotacjami na ten cel. Przy założeniu, że biogazownia rolnicza na każde 100 kW mocy wyprodukuje 800 MWh energii rocznie, a cena gwarantowana wyniesie 722 PLN/MWh, jej właściciel osiągnie następujące przychody: 

Moc zainstalowanego generatora (kW)Przeciętna produkcja roczna energii elektrycznej (MWh)Przychód roczny (zł)Przychód przez 15 lat (zł)
100800577 6008 664 000
20016001 155 200 17 328 000
30024001 732 800 25 992 000
40032002 310 40034 656 000
50040002 888 000 43 320 000

Analizując dane z tabeli warto zaznaczyć, że ceny gwarantowane na sprzedaż energii z biogazowni będą waloryzowanie o wskaźnik inflacji. Dostrzegając zarówno potrzeby rolnictwa, jak i jego potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił kolejną edycję programu AGROENERGIA.

Zasady naboru do programu Agroenergia 2021

Termin naboru – 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków.
Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
  • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
  • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW,
  • zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla ww. instalacji. 

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i pożyczki. W przypadku wnioskowania o  dotację, złożenie wniosku o pożyczkę nie jest obligatoryjne. 

Alokacja:
Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania niestety jest niewielkie i wynosi 74,5 mln zł:

 • dla dotacji – do 48,4 mln zł
 • dla pożyczek – do 26,1 mln zł.

Wnioski mają być przyjmowane do 20.12.2021r., ale nabór najprawdopodobniej zostanie zakończony o wiele wcześniej z uwagi na przewidywane szybsze wyczerpanie środków.

Beneficjenci: 
osoby fizyczne lub osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne lub w przypadku osób prawnych co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z lub 01.63.Z). 

Intensywność dofinansowania programu Agroenergia – biogazownie i elektrownie wodne

 • Dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą: 
moc instalacji [kW] procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł]
od 0 do1501 800 000
od 150 do 300do 50% 2 200 000 
od 300 do 5002 500 000
 • Pożyczka:
  • wielkość pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych,  
  • oprocentowanie – WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5 %
  • okres spłaty do 15 lat,
  • karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.
  • zabezpieczeniem spłaty pożyczki do momentu wybudowania instalacji może być m.in. inna  nieruchomość, a następnie nowo wybudowana instalacja.

Program priorytetowy Agroenergia 2021 podsumowanie

 • Biogazownie rolnicze nie wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przez co można łatwo uzyskać na nie pozwolenie na budowę. Warunek: substrat stanowiący wsad do biogazowni powinien być pochodzenia rolnego, a więc są to: odpady z zakładów rolno-spożywczych, gnojowica i pomiot kurzy, słoma itp.
 • Planując budowę biogazowni należy przemyśleć, co zrobić z wytwarzanym przez nią ciepłem. Energię elektryczną zagospodarowujemy we własnym zakresie lub wprowadzamy do sieci, natomiast ciepło należy zagospodarować we własnym zakresie, np. do ogrzewania budynków, obiektów suszarniczych, lub sprzedać je sąsiadom. 
 • Biogazownie, w sytuacji dostępu do taniego substratu, są dzisiaj bardzo opłacalnym biznesem, nawet bez możliwości zagospodarowania ciepła, jednak warto wyprodukowane ciepło zagospodarować, a nie tracić, tym bardziej, że urządzenia kogeneracyjne zainstalowane przy biogazowni wytwarzają tyle samo energii elektrycznej, co i ciepła. Przeciętnie 20-25% wytworzonego ciepła biogazownia zużyje na własne potrzeby, pozostaje nam zatem 75-80% do gospodarczego wykorzystania. 

Firma EURO-MOST zapewnia pełną obsługę wniosków zarówno w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących finansowania budowy biogazowni, jak i w Urzędzie Regulacji Energetyki, dotyczących uzyskania uprawnień do ceny gwarantowanej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 

 • Prezes – Józef Kowalczyk – 501712020 
 • Ryszard Ochwat – 508611727 
 • Oraz mailowo: biuro@euro-most.eu lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego: 

Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Powiązane programy dotacyjne
2021-11-04T22:30:53+01:0017 sierpnia, 2021|Energia, Rolnictwo|