W ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki już w najbliższym czasie pojawi się całkowicie nowa forma wsparcia – Kredyt Ekologiczny. Kredyt Ekologiczny będzie częścią Programu 3.1 – „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimat”. Jego celem jest wsparcie przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić rozwiązania zgodne z ideami ochrony środowiska.

Kto może składać wnioski o kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny z programu Ścieżka SMART FENG przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które planują wykorzystać go do finansowania innowacyjnych projektów mających na celu poprawę środowiska naturalnego. Mogą to być inwestycje w odnawialne źródła energii, zarządzanie odpadami czy poprawa efektywności energetycznej.

  • Beneficjenci: MŚP oraz duże firmy zatrudniające do 3 000 osób
  • Termin naboru: II tury od 17.05 do 21.11.2023 r.
  • Umorzenie: od 20 do 70 %
  • Alokacja: 666 mln zł

Kredyt Ekologiczny – pomożemy Ci pozyskać środki – Skontaktuj się z nami


Kredyt ekologiczny – na co?

  • modernizacja infrastruktury energetycznej zwiększająca jej efektywność,
  • termomodernizacja,
  • rekuperacja,
  • zmiana źródeł wykorzystywanej energii (instalacje OZE, kogeneracja),
  • inwestycje w nowe lub ulepszone produkty, lub procesy, które będą wpływać na oszczędności energii i wody.

Poziom pomocy publicznej

BGK spłaci za beneficjenta część kredytu (umorzenie), ta część spłacana przez BGK będzie uzależniona od lokalizacji (tzw. mapa pomocy regionalnej) i typu projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Kredyt ekologiczny — ogólne zasady dotacji

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki FENG to program wsparcia na rzecz budowy bardziej konkurencyjnej gospodarki, a kredyt ekologiczny to specjalna forma finansowania oferowana przez banki, która umożliwia przedsiębiorcom dofinansowanie projektów związanych z ochroną środowiska. Może on obejmować szeroki zakres inwestycji, takich jak budowa nowego obiektu lub modernizacja istniejącego obiektu mające na celu poprawienie jego wydajności energetycznej albo inwestycje w odnawialne źródła energii.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailem na adres biuro@euro-most.eu lub telefonicznie 501 712 020


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac.

Powiązane programy dotacyjne