mpykacz

About mpykacz

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far mpykacz has created 10 blog entries.

Racjonalna gospodarka odpadami nabór 2020

W latach 2019 i 2020 nastąpiły istotne zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o odpadach. Jednak nie wszystkie problemy występujące w gospodarce odpadami zostały rozwiązane. Dodatkowo – pojawiły się nowe trudności. Gospodarka odpadami w dalszym ciągu wymaga korekt i uporządkowania. Podmioty zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów mierzą

2020-10-27T17:32:10+01:0026 października, 2020|Inwestycje|

Ciepłownictwo powiatowe

Polska węglowa podąża zgodnie ze standardami narzucanymi nam przez Unię Europejską. Dlatego też powstał program "Ciepłownictwo powiatowe". W grudniu 2019 Polski Instytut Ekonomiczny (nr 12/2019 Policy Paper) opublikował raport p.t. "Czas na ciepłownictwo". Raport ten diagnozuje stan polskiego sektora ciepłowniczego, a wnioski z niego wypływające są jednoznaczne, zwłaszcza w kontekście dwóch zasadniczych regulacji prawnych: Dyrektywa

2020-10-31T09:55:49+01:008 października, 2020|Inwestycje, Energia|

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) to krajowy instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co wraz z funduszami przeznaczonymi z budżetu krajowego daje ponad 710

2020-10-27T22:22:18+01:0012 września, 2020|Inwestycje|

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie 4.2 – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Alokacja: nie mniej niż 300 mln EUR czyli około 1,3 mld PLN.Dofinansowanie: 50%. W ramach poddziałania 4.2 wspierane są następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktówrolnych: przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, jaj, miodu, lnu i

2020-09-14T22:06:31+02:006 września, 2020|Inwestycje, Rolnictwo|

Szybka ścieżka Agrotech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało ogłoszenie konkursu Szybka ścieżka Agrotech, adresatem którego są podmioty planujące realizację projektów badawczo-rozwojowych, których celem ma być opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii. Pod nazwą ścieżki kryje się zatem, krótko mówiąc, zakres obejmujący rozwój nowych technologii w sektorze rolnym. Szczegółowy opis zawiera jednak sześć wyróżnionych obszarów badawczych,

2020-10-28T18:38:08+01:0022 sierpnia, 2020|Rolnictwo, Innowacje|

Szybka ścieżka Koronawirusy

Szybka ścieżka Koronawirusy to kolejny konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Edycja ta dotyczy kluczowego problemu, z jakim zmaga się społeczeństwo w 2020 roku – pandemii COVID-19, która wyraźnie zmieniła sytuację większości ludzi na świecie, w tym także przedsiębiorców. NCBR zdecydowało się zorganizować zaadresowany do nich konkurs w celu wybrania i dofinansowania projektów

2020-10-28T18:42:21+01:0021 sierpnia, 2020|Innowacje|

Kredyt na innowacje technologiczne

PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne jest wsparciem finansowym, którego beneficjentem mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs w ramach tego poddziałania ogłaszany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a dofinansowanie przyznawane jest na zasadach komercyjnych przez banki z nim

2020-09-30T18:40:03+02:0020 sierpnia, 2020|Inwestycje|

Agroenergia 2020 – fotowoltaika dla rolników

Agroenergia - dofinansowanie na panele fotowoltaiczne dla rolników Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dofinansowania rozwiązań wspierających działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne prowadzonych działalności rolniczych. Cel programu: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczymBeneficjenci: rolnicy indywidualni*Termin naboru: wrzesień - 18 grudnia 2020r. (lub do wyczerpania środków). Zbliża się

2020-09-30T18:43:24+02:0019 sierpnia, 2020|Energia, Rolnictwo|

Współpraca – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Jesteś przedsiębiorcą, chcesz opracować nową technologię związaną z produkcją rolną lub nowy produkt rolny i chciałbyś sprawdzić tę innowację w warunkach rzeczywistych? Jesteś przedstawicielem świata nauki, w swoich laboratoriach chcesz opracować nowy produkt rolny lub technologię i szukasz partnera przemysłowego lub rolnego do przetestowania innowacji w warunkach rzeczywistych? Jesteś rolnikiem, masz pomysł na innowację w

2020-10-28T18:51:26+01:0017 sierpnia, 2020|Rolnictwo|

Nabór w działaniu 1.1.1 PO IR

Trwa kolejny już nabór w działaniu 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Szybka ścieżka) organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Polscy przedsiębiorcy nauczyli się korzystać z tego narzędzia do przyspieszania skoku technologicznego w swoich firmach. Tegoroczny nabór realizowany jest w oparciu o mniejszą liczbę kryteriów oceny. Ich liczbę zredukowano do

2020-10-28T18:46:07+01:0014 sierpnia, 2020|Innowacje|
Go to Top