mpykacz

About mpykacz

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far mpykacz has created 17 blog entries.

BioExpo Warsaw 2021

EURO-MOST będzie uczestnikiem Międzynarodowych Tragów Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO Warsaw 2021. Na targach będziemy prezentowali aktualną ofertę dotacyjną dla branży rolno-spożywczej: na październik 2021 zaplanowany jest nabór wniosków w działaniu 4.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przetwórstwo..”, w ramach którego wspierane będą projekty w zakresie:produkcji pasz dla zwierząt ze składników bez GMOprzetwórstwa i wprowadzania do

2021-09-21T18:55:50+02:0021 września, 2021|Inne|

Agroenergia – biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił bardzo atrakcyjny program na wsparcie biogazowni rolniczych - Program priorytetowy „Agroenergia” Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. Niestety z bardzo ograniczonym budżetem, należy zatem możliwie szybko przygotować stosowny wniosek. Biogazownie rolnicze, od wprowadzenia w 2019 r. nowego systemu wsparcia opartego na systemie cen gwarantowanych na 15 lat

2021-08-17T19:47:59+02:0017 sierpnia, 2021|Energia, Rolnictwo|

Kogeneracja – energia plus z uwzględnieniem premii gwarantowanej

Instalacja kogeneracyjna do 1 MW nie tylko obniży koszty gospodarki energetycznej w firmie, ale może stać się też dodatkowym źródłem przychodów. Decydują o tym korzyści z tytułu premii gwarantowanej. Wysokosprawna kogeneracja – co to jest? Klasyczna instalacja do produkcji energii składa się z silnika spalinowego napędzającego generator prądu elektrycznego. Proces zamiany energii pochodzącej ze spalenia

2021-07-09T16:18:27+02:009 lipca, 2021|Energia|

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) to krajowy instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co wraz z funduszami przeznaczonymi z budżetu krajowego daje ponad 710

2021-04-21T15:52:17+02:005 kwietnia, 2021|Inwestycje|

Dofinansowanie na energię odnawialną POIŚ

Rok 2020 był ostatnim w perspektywie finansowej 2014-2020. Uruchamianie środków z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, jak wskazują doświadczenia naszego 16-letniego członkostwa w UE, trwa ok. 2 lat. Oznacza to, że nowe środki będą dostępne w 2023 r., a najwcześniej w końcu 2022 r. Nie są również jeszcze znane przyszłe warunki dofinansowania oraz wysokość

2021-08-06T12:48:43+02:0015 lutego, 2021|Energia|

Badania na rynek

Badania na rynek lub inaczej poddziałanie POIR 3.2.1. to konkurs, którego nadrzędnym celem jest dofinansowanie projektów, które pozwolą na wdrożenie wyników prac B+R opracowanych poddziałaniu 1.1.1 Szybka ścieżka. Perspektywa unijna na lata 2014-2020 dobiega końca. W tym okresie przedsiębiorcy mogli liczyć na miliardy złotych bezzwrotnych dotacji przede wszystkim na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz granty

2020-12-07T22:22:56+01:007 grudnia, 2020|Innowacje|

Poszukiwany inwestor

Poszukujemy inwestora chętnego do realizacji budowy mroźni wysokiego składowania. Inwestycja ma zapewnioną dotację na poziomie 50% poniesionych kosztów. Lokalizacja inwestycji na terenie całego kraju. W ramach zakładu będzie prowadzona działalność polegająca na usługowym zamrażaniu i przechowywaniu zamrożonych produktów rolnych. Kontakt pod numerem 669300533

2020-11-30T16:40:11+01:0030 listopada, 2020|Inne|

Racjonalna gospodarka odpadami nabór 2020

W latach 2019 i 2020 nastąpiły istotne zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o odpadach. Jednak nie wszystkie problemy występujące w gospodarce odpadami zostały rozwiązane. Dodatkowo – pojawiły się nowe trudności. Gospodarka odpadami w dalszym ciągu wymaga korekt i uporządkowania. Podmioty zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów mierzą

2021-08-06T12:46:14+02:0026 października, 2020|Inwestycje|

Ciepłownictwo powiatowe

Polska węglowa podąża zgodnie ze standardami narzucanymi nam przez Unię Europejską. Dlatego też powstał program "Ciepłownictwo powiatowe". W grudniu 2019 Polski Instytut Ekonomiczny (nr 12/2019 Policy Paper) opublikował raport p.t. "Czas na ciepłownictwo". Raport ten diagnozuje stan polskiego sektora ciepłowniczego, a wnioski z niego wypływające są jednoznaczne, zwłaszcza w kontekście dwóch zasadniczych regulacji prawnych: Dyrektywa

2020-10-31T09:55:49+01:008 października, 2020|Inwestycje, Energia|
Go to Top