Dotacje na inwestycje2021-11-04T22:15:11+01:00

Dotacje na inwestycje

Strona główna|Dotacje na inwestycje

Działania inwestycyjne przedsiębiorstw od wielu lat znajdują wsparcie, zarówno w ramach programów unijnych, jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw, jak i w ramach programów krajowych, jak ENERGIA Plus w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W EURO – MOST specjalizujemy się właśnie w takich projektach.

Dotacje na inwestycje

Strona główna|Dotacje na inwestycje

Działania inwestycyjne przedsiębiorstw od wielu lat znajdują wsparcie, zarówno w ramach programów unijnych, jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw, jak i w ramach programów krajowych, jak ENERGIA Plus w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W EURO – MOST specjalizujemy się właśnie w takich projektach.

Na skróty

Cytowany już kilkakrotnie klasyk teorii zarządzania P. Drucker pisał:

„Jądrem nowoczesnego społeczeństwa, gospodarki, wspólnoty nie jest technologia, informacja czy też wydajność. Jest nim zarządzana inwestycja, stanowiąca instrument społeczeństwa, odpowiedzialna za wytworzenie określonych rezultatów.”

Planując więc inwestycję powinniśmy przede wszystkim pomyśleć o rezultacie. Zgodnie z tą zasadą skonstruowane są dotacje na inwestycje, oferowane przez fundusze unijne i inne źródła finansowania korzystające ze wsparcie publicznego. W EURO-Most zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie projektów inwestycyjnych, zwłaszcza takich, których rezultatem będzie:

  • zwiększenie mocy produkcyjnych, unowocześnienie produkcji, wdrożenie na rynek nowych produktów i usług będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych
  • zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, poprzez realizację przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej czy gospodarki obiegu zamkniętego”

Dotacje na inwestycje
wiele źródeł wiele możliwości

Masz zakończone prace badawczo-rozwojowe i chcesz je wdrożyć do produkcji? Na horyzoncie pojawia się konieczność modernizacji gospodarki energetycznej w Twoim zakładzie i szukasz źródeł finansowania? Chcesz w przyszłości zarobić na produkcji energii z odnawialnych źródeł, jak fotowoltaika czy biogazownia? Planujesz budowę lub rozbudowę zakładu przetwórstwa rolno- spożywczego? Dla wszystkich takich przedsięwzięć można znaleźć źródło finansowania, dotacyjne lub pożyczkowe.
Dla wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych do produkcji przewidziano kilka działań – jak 3.2.1 Badania na rynek i 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój lub działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w Programie operacyjnym Polska Wschodnia

Odnawialne źródła energii znajdują wsparcie w ramach wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw, a także w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czy w programach krajowych, jak ENERGIA Plus.
Najszerszą grupę klientów EURO – MOST stanowią przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Dla nich zrealizowaliśmy kilkaset projektów, zarówno w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też w oparciu o inne źródła, jak działanie 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki któremu przebudowaliśmy ich gospodarkę energetyczną

Jesteśmy Tu, By Pomóc Twojej Firmie
Jesteśmy Tu, By Pomóc Twojej Firmie

Skorzystaj z naszej kreatywności, uczciwości i innowacyjności

zaczynajmy

Dotacje na inwestycje – aktualności

Dotacje na inwestycje – pozostałe artykuły
Go to Top