22 827 27 30   |   biuro@euro-most.eu

 

Oferta

Gospodarka energetyczna

Rosnące koszty zaopatrzenia w energię (m.in. z uwagi na rosnące koszty uprawnień do emisji CO₂) stają się dzisiaj dla wielu firm dużym problemem. Tymczasem koszty zaopatrzenia w nośniki energii można obniżyć poprzez inwestycje w kogenerację i w OZE (w tym fotowoltaikę), a tam gdzie są ku temu warunki poprzez budowę biogazowni.

Przetwórstwo rolno-spożywcze

Gdy wstępowaliśmy do UE wielu ekspertów obawiało się, że polskie rolnictwo nie poradzi sobie na jednolitym rynku unijnym. Tymczasem jest ono dzisiaj ”kołem zamachowym” polskiej gospodarki. Eksport produktów rolnych ciągle rośnie i w br. osiągnie wartość 30 mld euro. Tak dynamiczny rozwój polskiego sektora żywnościowego nie byłby możliwy bez inwestycji w przetwórstwo, wspieranych Funduszami UE.

Przetwórstwo rybne
oraz Chów i hodowla ryb

Rynek przetwórstwa rybnego w Polsce jest jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów branży spożywczej. Towarzyszy temu dynamiczny rozwój bazy surowcowej-obiektów chowu i hodowli. Koszty inwestycji w przetwórstwo oraz chów i hodowlę są znaczące, stąd realizacja projektów przy wsparciu z Funduszy Europejskich jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw.


Innowacyjność

Fundusze Europejskie to w dużej mierze innowacyjność. Instytucje przyznające dofinansowania unijne preferują tę sferę aktywności. Na realizację projektów związanych z innowacyjnością Unia Europejska przeznaczyła największą pulę środków. Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa lub współpracy z innymi przedsiębiorstwami.