Oferta usług Euro – Most

Oferujemy szereg specjalistycznych usług, które zaspokoją każdą potrzebę rozwoju Twojego przedsiębiorstwa

Oferta usług Euro – Most

Oferujemy szereg specjalistycznych usług, które zaspokoją każdą potrzebę rozwoju Twojego przedsiębiorstwa

Dotacje unijne jako narzędzie wsparcia projektów badawczych, inwestycyjnych, szkoleniowych, transgranicznych dostępne były jeszcze zanim Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dziś stały się stałym, niezbędnym elementem środowiska inwestycyjnego w Polsce, pozwalają dokonać skokowych zmian w przedsiębiorstwach i funkcjonowaniu Państwa i gospodarki. Realizujemy projekty w ponad dwudziestu programach operacyjnych:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z budżetem 27.4 mld EURO
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – z budżetem 8,6 mld EURO
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -z budżetem 4,7 mld EURO
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – z budżetem 2,2 mld EURO
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia z budżetem 2 mld euro
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna z budżetem 0,7 mld EURO
 • Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich z budżetem 8,5 mld EURO
 • Program Operacyjny Rybactwo i Morze z budżetem 0,5 mld EURO

W ramach programów regionalnych:

 • Dolnośląskie – 2,25 mld euro
 • Kujawsko-Pomorskie – 1,9 mld euro
 • Lubelskie – 2,23 mld euro
 • Lubuskie – 0,9 mld euro
 • Łódzkie – 2,25 mld euro
 • Małopolskie – 2,87 mld euro
 • Mazowieckie – 2,08 mld euro
 • Opolskie – 0,9 mld euro
 • Podkarpackie – 2,1 mld euro
 • Podlaskie – 1,21 mld euro
 • Pomorskie – 1,86 mld euro
 • Śląskie – 3,47 mld euro
 • Świętokrzyskie – 1,36 mld euro
 • Warmińsko-Mazurskie – 1,72 mld euro
 • Wielkopolskie – 2,45 mld euro
 • Zachodniopomorskie – 1,6 mld euro

Nasi eksperci realizowali projekty w praktycznie każdym z tych programów.

Nie wszystkie przedsięwzięcia znajdują finansowanie w programach unijnych. Uzupełnieniem tej luki są programy krajowe. Dobrymi przykładami są tu program kredytu preferencyjnego dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, wdrażany przez sieć banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy program ENERGIA Plus – pożyczka na sfinansowanie proekologicznych inwestycji w segmencie energetyki, wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDUSZE NORWESKIE – popularna nazwa opisująca finansowy wkład Islandii, Lichtensteinu i Norwegii będący rekompensatą tych krajów za możliwość prowadzenia wolnego, bezcłowego handlu na terenie Unii Europejskiej. Do przedsiębiorców skierowane są przede wszystkim działania wdrażane przez:

 1. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:
  • innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych
  • technologie poprawiające jakość życia
  • technologie przyjazne środowisku
 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  • Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym
  • budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną
  • zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych
  • budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych
  • rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej

Każde źródło dofinansowania, niezależnie od tego, czy unijne, czy krajowe, czy jest to pożyczka, czy dotacja, wymaga sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej. To nasza podstawowa kompetencja. Dokumentacja taka obejmuje zwykle:

 • formularz aplikacyjny
 • biznesplan, obejmujący zarówno analizę samego przedsiębiorcy w kontekście projektu, jak i jego otoczenia regulacyjnego i rynkowego
 • opinie o innowacyjności w przypadku projektów B+R
 • analizy finansowe
 • dokumentację techniczną

Uzyskanie dotacji to najwyżej dopiero połowa sukcesu. Projekt trzeba jeszcze zrealizować. EURO-MOST oferuje również usługi w tej fazie:

 • prowadzenie postępowań zakupowych
 • sporządzanie wniosków o płatność
 • sporządzanie raportów okresowych i końcowych
 • obsługa korespondencji bieżącej
 • prowadzenie postępowań w sprawie zmian w umowach o dofinansowanie

Każda branża gospodarki potrzebuje energii. Nieuchronny wzrost jej cen, rewolucja w sposobach wytwarzania i rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska i klimatu wymuszają na przedsiębiorcach realizację projektów w tej dziedzinie. W EURO MOST wyspecjalizowaliśmy się w poszukiwaniu źródeł finansowania dla takich przedsięwzięć. Nasi eksperci zrealizowali kilkaset projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw oraz w ramach środków dostępnych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Właściwe narzędzia do konkretnych rozwiązań. Za każdym razem.

współpraca

Wybierz odpowiednią ścieżkę by rozwijać Twoje przedsiębiorstwo.

Fundusze Europejskie to w dużej mierze dotacje na innowacje. Instytucje przyznające dofinansowania unijne preferują tę sferę aktywności. Na realizację projektów związanych z innowacyjnością Unia Europejska przeznaczyła największą pulę środków.

dotacje na innowacje

Jądrem nowoczesnego społeczeństwa, gospodarki, wspólnoty nie jest technologia, informacja czy też wydajność. Jest nim zarządzana inwestycja, stanowiąca instrument społeczeństwa, odpowiedzialna za wytworzenie określonych rezultatów.

dotacje na inwestycje

Szybka Ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR 2014-2020), w ciągu kilku lat stało się podstawowym narzędziem dotacyjnym wspierającym

szybka ścieżka

popularna nazwa opisująca finansowy wkład Islandii, Lichtensteinu i Norwegii będący rekompensatą tych krajów za możliwość prowadzenia wolnego, bezcłowego handlu na terenie Unii Europejskiej. Do przedsiębiorców skierowane są przede wszystkim działania wdrażane przez:

fundusze norweskie

Jesteśmy tu po to, by pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Dzięki kreatywnym pomysłom, innowacjom i determinacji

zaczynajmy!