Modernizacja Ciepłownictwa – wyzwania organizacyjne i finansowe dla samorządów

Firma EURO-MOST była jednym z uczestników i sponsorów konferencji „MODERNIZACJA CIEPŁOWNICTWA – wyzwania organizacyjne i finansowe dla samorządów”, która miała miejsce w dniu 19 maja 2021r Pan Prezes Józef Kowalczyk wziął udział w panelu dyskusyjnym oraz wygłosił prezentację na temat finansowania inwestycji branży ciepłowniczej. Organizatorem konferencji było Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Uczestnikami konferencji byli m.in.

  • Zdzisław Majewski, Prezes Zarządu Municipium S.A.
  • Jarosław Górczyński, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Członek Zarządu Związku Miast Polskich
  • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
  • Mariusz Samordak, Dyrektor Zarządzający Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz, Bank Ochrony Środowiska – wcześniej pracował m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego, Deloitte oraz PwC, specjalizując się głównie w sektorze energetycznym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu im. Gutenberga w Moguncji. Posiada certyfikaty CFA i ACCA IFRS.
  • Marcin Borek – Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych, PFR
  • Andrzej Kuliński – Prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, w Elblągu

Wykład na temat integracji rozproszonych odnawialnych źródeł energii z ciepłem systemowym przy wykorzystaniu hybrydowego węzła cieplnego wraz z nadrzędnym systemem IT wygłosił dr hab. Marcin Wierzbiński.

Firma EURO-MOST współpracuje na co dzień z Bankiem Ochrony Środowiska w zakresie finansowania pomostowego dla projektów dotacyjnych współfinansowanych ze środków publicznych oraz w Panem dr hab. M. Wierzbińskim w zakresie technicznych koncepcji modernizacji systemów ciepłowniczych.

Prezentacja do pobrania