Project Description

Wipasz logotyp

 

Wartość projektu: 28 826 473,81

Wkład Funduszy Europejskich: 8 628 684,09 zł

 

 

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego WIPASZ S.A. w Warnikajmach (Polska, województwo warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński, gmina Korsze) i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów oraz innowacji procesowych. W ramach projektu Beneficjent wybuduje Laboratorium Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Pasz, Laboratorium Biologicznej Oceny Właściwości Pasz oraz Zaplecze Bioasekuracyjno-Biurowe. W ramach środków własnych Beneficjent zakupił grunty na potrzeby realizacji niniejszego projektu. Ponadto WIPASZ S.A. zakupi linię do produkcji mieszanek paszowych i dodatków do pasz, wyposaży Laboratorium Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Pasz, Zaplecze Bioasekuracyjno-Biurowe oraz Laboratorium Biologicznej Oceny Właściwości Pasz w niezbędne urządzenia.

WIPASZ S.A. w nowo wybudowanym i wyposażonym Centrum Badawczo-Rozwojowym, opracuje takie produkty i technologie, które wpłyną pozytywnie na jakość odżywczą, konsumpcyjną i przetwórczą (technologiczną) mięsa wieprzowego oraz na jego bezpieczeństwo zdrowotne. W nowoczesnym Centrum Badawczo-Rozwojowym wyposażonym w niezbędny sprzęt, Beneficjent opracuje innowacyjne technologie uszlachetniania krajowych nasion roślin bobowatych (bobiku, grochu, łubinu wąskolistnego) oraz wykorzysta je w pełnoporcjowych mieszankach dla tuczników. Ponadto określi efektywność stosowania granulowanych mieszanek paszowych zawierających w swoim składzie uszlachetnione krajowe źródła białka roślinnego w technologii 3-fazowego systemu żywienia tuczników i produkcji mięsa wieprzowego wysokiej jakości bez użycia pasz GMO oraz określi efektywność preparatów mikrobiologicznych i fitobiotyków w redukcji użycia antybiotyków paszowych w cyklu produkcji świń i ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

Planowane efekty projektu:

Powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego WIPASZ S.A. wyposażonego w niezbędną infrastrukturę, która ma służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów oraz innowacji procesowych

Innowacje produktowe:

  • Wprowadzenie 9 granulowanych pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla świń z udziałem: uszlachetnionych nasion bobiku, grochu i łubinu wąskolistnego zastępujących białko soi genetycznie modyfikowanej (GMO),
  • Wprowadzenie preparatów mikrobiologicznych (probiotyku i eubiotyku) stanowiących alternatywę do antybiotykowych stymulantów wzrostu (ASW)
  • Wprowadzenie preparatów mieszanki ziołowej opartych na standaryzowanych wyciągach ziół stanowiący również alternatywę do antybiotykowych stymulatorów wzrostu, jako dodatek do pasz.

Innowacje procesowe:

  • Wprowadzenie udoskonalonej technologii produkcji pełnoporcjowych mieszanek paszowych bez surowców GMO,
  • Wprowadzenie nowej technologii 3-fazowego systemu żywienia tuczników i produkcji mięsa wieprzowego bez pasz GMO.

Więcej tutaj