Project Description

Piątnica logotyp

 

Cel projektu: Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

Beneficjent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy informuje, że w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „OSM Piątnica – kogeneracja 2.0 MW” nr POIS.01.06.01-00-0016/16 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Więcej informacji tutaj