Kogeneracja

Strona główna|Kogeneracja

Budowa układu trigeneracyjnego – Zakłady Mleczarskie„LAKTOPOL-A” Sp. z o.o.

2020-09-09T21:07:19+02:00

Dofinansowanie projektu pn.: „Budowa układu trigeneracyjnego o mocy 0,999 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”  dofinansowanego w ramach POIiŚ, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014

OSM Piątnica – kogeneracja 2MW

2020-09-09T21:04:11+02:00

  Cel projektu: Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej Beneficjent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy   Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy informuje, że w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. "OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW" nr POIS.01.06.01-00-0016/16 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu

OSM Piątnica – kogeneracja 3.0 MW w Ostrołęce

2020-09-09T21:02:03+02:00

  Cel projektu: Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej Beneficjent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy   Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy informuje, że w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. "OSM Piątnica - kogeneracja 3.0 MW w Ostrołęce" nr POIS.01.06.01-00-00-22/19 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej

SM Mlekpol – Kogeneracja 1,315 MW w Zambrowie

2020-09-09T21:09:32+02:00

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na realizację projektu „SM Mlekpol – Kogeneracja 1,315 MW w Zambrowie”, którego całkowita wartość wynosi 6 622 320,00 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania 2 289 763,15 zł. Przedsięwzięcie pozwoli na osiągnięcie celów określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Cele projektu: poprawa

Go to Top