Project Description

mlekpol logotypInformacja o otrzymanym dofinansowaniu na realizację projektu „SM Mlekpol – Kogeneracja 1,315 MW w Zambrowie”, którego całkowita wartość wynosi 6 622 320,00 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania 2 289 763,15 zł.

Przedsięwzięcie pozwoli na osiągnięcie celów określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Cele projektu:

  • poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej,
  • zmniejszenie emisji pyłów do powietrza,
  • zmniejszenie emisji CO2 ,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do Zakładu.

Więcej informacji tutaj