PREZES FUNDACJI

Józef Adam Kowalczyk

Strona główna|Nasz zespół|Józef Adam Kowalczyk

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w latach 1994-1996 i Ministerstwie Skarbu w latach 1996-1997, Wiceprezes Agencji Prywatyzacji w latach 1997-1998, Wiceprezes Komitetu ds. Radia i TV w latach 1989-91 odpowiedzialny za Polskie Radio. Członek Rad Nadzorczych wielu przedsiębiorstw i instytucji finansowych, m.in. członek Komisji Papierów Wartościowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia w latach 1994-1997. Doradca Prezesa ARiMR w latach 2002-2003.