DYREKTOR DS. FUNDUSZY UE

Dominik Kocon

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Programu MBA Akademii Leona Koźmińskiego, podyplomowych studiów z wyceny nieruchomości Politechniki Warszawskiej. Zagadnieniami związanymi z dotacjami z funduszy UE zajmuje się od 2004 roku. Od 2004 roku związany również z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez wiele lat Zastępca Dyrektora Departamentu. Udział we wdrażaniu PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem branży przetwórstwa rolno-spożywczego i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Od 2016 roku związany z grupą Euro – Most, prowadzi projekty w obszarze agro.

Domonik Kocon