Szybka ścieżka Koronawirusy to kolejny konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Edycja ta dotyczy kluczowego problemu, z jakim zmaga się społeczeństwo w 2020 roku – pandemii COVID-19, która wyraźnie zmieniła sytuację większości ludzi na świecie, w tym także przedsiębiorców. NCBR zdecydowało się zorganizować zaadresowany do nich konkurs w celu wybrania i dofinansowania projektów z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusów, w szczególności koronawirusa SARS-CoV-2. Udział w nim mogą wziąć wszystkie podmioty gospodarcze, biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa czy miejsce realizowania projektu. Mogą być to zatem zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa, realizujące swój zaproponowany plan działania w regionach lepiej bądź też słabiej rozwiniętych. Warunkiem koniecznym jest wobec tego jedynie prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, efektem których powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania z możliwością wdrożenia w działalności gospodarczej – w obszarze diagnostyki, terapii i zapobiegania czy wsparcia funkcjonowania podczas zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

W tej edycji Szybkiej ścieżki wchodzącej w skład dotacji na innowacje wyróżnione zostały trzy obszary, do jednego z których należeć powinien produkt projektu przewidziany do zastosowania. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało się umieścić przy każdym obszarze zestaw przykładowych tematów badawczych, by zobrazować wyraźnie swoje oczekiwania i ułatwić wnioskodawcom pracę w obrębie konkursu. Warto jednak podkreślić, że nie są to jedyne zagadnienia, których może dotyczyć projekt.

Szybka ścieżka koronawirusy

Szybka ścieżka Koronawirusy – diagnostyka

Pierwszym obszarem wskazanym przez organizatora są „zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym”. Dotyczyć może on zatem między innymi zestawów testów diagnostycznych opartych o markery charakterystyczne dla białek koronawirusów lub przeznaczanych do wstępnej selekcji pacjentów w sytuacjach z ograniczonym dostępem do specjalistów. Przykładowymi tematami badawczymi mogą być tu również roboty do pobierania próbek biologicznych, biosensory pozwalające na nieinwazyjną diagnostykę koronawirusów czy platforma mobilna polegająca na szybkiej diagnostyce koronawirusów, która wykorzystuje sztuczną inteligencję m. in. do analizy wyników. Wszystkie zagadnienia powinny przede wszystkim dotyczyć SARS-CoV-2.

Szybka ścieżka Koronawirusy – terapia

W konkursie udział mogą wziąć również podmioty prowadzące badania w obszarze „wprowadzenia zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowania innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej”. Wyróżnia się w tym zakresie na przykład opracowywanie nowych schematów w leczeniu zarażeń koronawirusami lub potwierdzenie skuteczności działania dla szczepionek przeciw wirusom, produktów krwiopochodnych zawierających wskazanie do leczenia zarażeń, produktów leczniczych wspomagających leczenie objawowe czy innowacyjnych substancji czynnych, które celować mają w mechanizmy namnażania i rozprzestrzeniania koronawirusów. Poza potwierdzaniem skuteczności różnych działań i metod, można w tym obszarze zająć się również budową i rozwojem centrów zawierających biblioteki związków gotowych, akceptowanych przez agencję leków lub opracowaniem metod matematycznego modelowania struktur substancji, które umożliwiają szybkie znalezienie kandydata na lek dla zarażeń SARS-CoV-2. Podsumowując, obszar drugi dotyczy terapii i leczenia chorób spowodowanych przez koronawirusy.

Szybka ścieżka Koronawirusy – prewencja

Obok diagnozowania oraz leczenia zarażeń koronawirusem, równie istotnym zagadnieniem jest im zapobieganie, co zostało objęte obszarem trzecim, czyli „działaniami prewencyjnymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działaniami na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparciem jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego”. Pod tą długą nazwą kryją się takie tematy badawcze jak przykładowo innowacyjne urządzenia do podtrzymywania i ratowania życia lub do dystrybucji preparatów dezynfekujących oraz środki ochrony indywidualnej o nowych funkcjonalnościach zapewniających większą skuteczność pracy służb medycznych. Co więcej, obszar ten obejmuje wszelkiego rodzaju systemy dezynfekcji, bezdotykowej obsługi urządzeń publicznych, osuszania dłoni, modelowania i predykcji rozwoju pandemii, monitoringu termowizyjnego miejsc publicznych wrażliwych epidemiologicznie (lotniska, dworce etc.) oraz systemy poprawiające efektywność zdalnej edukacji lub pracy w warunkach kwarantanny.

Termin naboru

Szybka ścieżka „Koronawirusy” jest niezwykle istotną edycją konkursu, ponieważ dotyczy ona obecnej sytuacji globalnej, z którą poważnie zmaga się także Polska. Dzięki dofinansowaniu projektów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedsiębiorstwa mają możliwość prowadzenia prac badawczych, które mogą stać się kluczowymi dla poprawy sytuacji związanej z pandemią w kraju. By wziąć udział w konkursie i pomóc w walce z koronawirusem należy złożyć wniosek w terminie 6 maja – 31 grudnia 2020 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie.


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Powiązane programy dotacyjne