Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem – tego chciał już Hipokrates.  Jego idea stoi u podstaw założeń nowego programu rządowego ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – „NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa i zmian klimatu„ Program ma finansować projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie nutrigenomiki, która jest działem nauki zajmującym się badaniem wpływu składników żywności na wystąpienie stanu zdrowia lub choroby. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia.
Program Nutritech zakłada finansowanie projektów w trzech obszarach tematycznych:

 • T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).
 • T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.
 • T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

W ramach dwóch pierwszych obszarów mają być opracowane produkty i technologie dotyczące innowacyjnych rozwiązań dietetycznych w leczeniu i zapobieganiu chorób cywilizacyjnych, produkty spożywcze dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną i rozwiązania poprawiające stan zdrowia przez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o działaniu prozdrowotnym. NCBiR poszukuje innowacyjnych projektów dotyczących rozwiązań bazujących na badaniach biomedycznych, nutrigenomicznych oraz na analizie żywieniowych czynników ryzyka.

Celem projektów w programie NUTRITECH jest zwiększenie oferty rynkowej produktów wykorzystujących rozwiązania oparte o najnowszą wiedzę medyczną (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi)

W ramach obszaru 3 promowane będą: powrót do natury, użycie alternatywnych źródeł białka, innowacyjne, nastawione prośrodowiskowo technologie produkcji, gospodarka obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności, rozwiązania techniczne pozwalające na weryfikację autentyczności pochodzenia zdrowej żywności.

Przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie na pokrycie kosztów badań przemysłowych i prac badawczo-rozwojowych. 

Rozwijanie zdolności produkcyjnych (czyli inwestycje w środki trwałe) poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w najbliższym czasie będzie możliwe w oparciu o  działanie 1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy, o którym piszemy w artykule „Nadchodzi Krajowy Plan Odbudowy”

Polskie jednostki naukowe, które zdecydują się realizować projekty badawcze w programie NUTRITECH mogą liczyć na pokrycie 100% kosztów.

Nutritech – zasady naboru

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: IV kw 2022/I kw 2023

KWOTA DOTACJI Do 10 mln zł łącznie

BENEFICJENCI

 • Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Dla Jednostek naukowych

 • dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 • dofinansowanie działań związanych z przygotowaniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych;

Dla przedsiębiorców: pomoc publiczna

 • na badania przemysłowe/aplikacyjne:
  • małe / mikroprzedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 75% kosztów kwalifikowalnych
  • duże przedsiębiorstwa – do 65% kosztów kwalifikowalnych
 • na prace rozwojowe:
  • małe/ mikroprzedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych
  • średnie przedsiębiorstwa – do 50% kosztów kwalifikowalnych
  • duże przedsiębiorstwa – do 40% kosztów kwalifikowalnych
 • na działania związane z przygotowaniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej:
  • pomoc de minimis – do 90% kosztów kwalifikowalnych,
  • maksymalnie 200 000 euro

Dla innych podmiotów, niebędących przedsiębiorcami ani jednostkami naukowymi:

 • na badania przemysłowe/aplikacyjne: do 100% kosztów kwalifikowalnych
 • na prace rozwojowe: do 100% kosztów kwalifikowalnych
 • na działania związane z przygotowaniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej: do 100% kosztów kwalifikowalnych

Wszystkich chętnych do uzyskania takiej dotacji zapraszamy do kontaktu – telefonicznego (kom. 501712020), mailowego (biuro@euro-most.eu ), osobistego lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.

Powiązane programy dotacyjne