Ruszył kolejny nabór w ramach działania 3.1. Kredyt Ekologiczny, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Szczegóły naboru dostępne link – Kredyt Ekologiczny


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac.

Powiązane programy dotacyjne