EURO-MOST będzie uczestnikiem Międzynarodowych Tragów Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO Warsaw 2021. Na targach będziemy prezentowali aktualną ofertę dotacyjną dla branży rolno-spożywczej:

  • na październik 2021 zaplanowany jest nabór wniosków w działaniu 4.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przetwórstwo..”, w ramach którego wspierane będą projekty w zakresie:
    • produkcji pasz dla zwierząt ze składników bez GMO
    • przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ziół
  • na przełomie IV kwartał 2021/I kwartał 2022 planowany jest nabór wniosków w działaniu PROW WSPÓŁPRACA, gdzie możliwa będzie realizacja projektów badawczo-rozwojowych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym
  • wsparcie dla projektów z zakresu gospodarki energetycznej – AGROENERGIA, premia gwarantowana dla projektów kogeneracyjnych, umarzalne pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska
  • perspektywa wsparcia dotacyjnego dla przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027

Serdecznie zapraszamy!

Proponowane dla Ciebie