Badania na rynek lub inaczej poddziałanie POIR 3.2.1. to konkurs, którego nadrzędnym celem jest dofinansowanie projektów, które pozwolą na wdrożenie wyników prac B+R opracowanych poddziałaniu 1.1.1 Szybka ścieżka. Perspektywa unijna na lata 2014-2020 dobiega końca. W tym okresie przedsiębiorcy mogli liczyć na miliardy złotych bezzwrotnych dotacji przede wszystkim na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz granty na prowadzenie badań zmierzających do wykreowania nowych produktów, usług, procesów. Kryteria przyznawania bezzwrotnego wsparcia unijnego sprawiły, że należało zmienić sposób myślenia o rozwoju przedsiębiorstwa i szerzej, konkurencyjności rodzimego biznesu na arenie międzynarodowej. Polskie firmy nie muszą kopiować rozwiązań znanych w Europie czy na świecie, ale z powodzeniem mogą, ale także powinny, kreować nowe rozwiązania, wpływające na zastępowanie nisko marżowej produkcji i przetwórstwa, technologiami o wysokim znaczeniu rynkowym, stając się tym samym przedsiębiorstwami innowacyjnymi.

Dofinansowanie projektu POIR 3.2.1.

Innowacje powstają nie tylko w laboratoriach, ale najczęściej wewnątrz firmy (w gronie zarządu, osób odpowiedzialnych za technologie, produkcję, sprzedaż), będąc odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klienta czy problemy występujące w konkurencyjnych rozwiązaniach. Innowacja prowadzi do uzyskania lepszych parametrów produktów i usług czy takich zmian i usprawnień w technologii i procesie, że można robić te same czynności szybciej, dokładniej, wydajniej. Tworzenie koncepcji produktu / usługi, analiza rynku docelowego, projektowanie i prototypownie, produkcja w skali testowej, walidacja uzyskanych rezultatów, to działania prowadzone w większości firm, które chcą się rozwijać. Te działania nazywamy badaniami i rozwojem ( działalność B+R lub z angielskiego R&D) zmierzającym do kreowania innowacji i wdrażania ich na rynek.

Często barierą, we wdrożeniu dobrze rokujących i innowacyjnych pomysłów na rynek, są finanse i konieczność dużych nakładów inwestycyjnych w obiekty produkcyjne, maszyny, niezbędne oprogramowanie, usługi doradcze związane z certyfikacją i określeniem modelu dystrybucji. Te bariery można ograniczyć m.in. poprzez wykorzystanie dotacji unijnych na sfinansowanie budowy nowych zakładów produkcyjnych lub doposażenie przedsiębiorstw w środki trwałe m.in. poprzez zakup linii technologicznych. Jednak jak zaznaczono na wstępie, perspektywa dotacji na lata 2014-2020 dobiega końca i pozostała ostatnia szansa na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia.

Kto może starać się o dofinansowanie z konkursu Badanie na rynek?

Już 13 stycznia rusza ostatni nabór wniosków w ramach Badania na rynek, w którym to można uzyskać dotację do nawet 20 mln zł, dofinansowując koszty inwestycji w infrastrukturę firmy nawet w 70% (procentowy poziom dofinansowania zależy od wielkości firmy i regionu, w którym realizowany jest projekt). Dofinansowanie skierowane jest w szczególności do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach:

 • produkcja
 • przetwórstwo rolno-spożywcze
 • nowoczesne technologie informatyczne
 • ochrona zdrowia
 • nowoczesne usługi

Masz pomysł na nowy produkt, planujesz zakup maszyn, rozbudowę firmy — nie czekaj. Skontaktuj się z ekspertami Euro-Most, którzy zweryfikują założenia planowanej inwestycji i posiadanych koncepcji, tak aby umożliwić wnioskowanie o bezzwrotną dotację do inwestycji w ramach ostatniego konkursu pt. Badania na rynek.

Badania na rynek harmonogram

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
13.01.2021 – 17.02.2021
Ostatni nabór wniosków w budżecie unijnym 2014-2020
KWOTA DOTACJI
Wsparcie do 70% kosztów
CEL PROJEKTU

 • Wdrożenie wyników prac B+R (własnych/zleconych/zakupionych)
 • Wytworzenie nowych lub udoskonalonych minimum w skali kraju produktów/usług/procesów

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 • Budowa lub rozbudowa hali produkcyjnej
 • Inwestycja w środki trwałe w tym: maszyny, urządzenia, linie technologiczne
 • Zakup licencji, patentów, oprogramowania, wymaganych do uruchomienia produkcji
 • Wartość dotacji nawet do 20 mln zł

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
Intensywność wsparcia zależy od statusu przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu, może wynieść nawet 70%. Dla średnich firm należy zmniejszyć poziom dofinansowania o 10 p.p.


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Powiązane programy dotacyjne