Wkrótce pojawi się kolejna – obok programu ENERGIA DLA WSI –  możliwość uzyskania dotacji dla odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw rolnych. W okresie 15.11.2023-15.12.2023r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbędzie się nabór wniosków w działaniu I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” Zasadnicza różnica pomiędzy tymi programami polega na tym, że w programie „Inwestycje w gospodarstwach rolnych…” możliwe są dotacje do fotowoltaiki, a w programie „Energia dla wsi” na fotowoltaikę są tylko pożyczki.

Dotacja do fotowoltaiki, biogazowni i pomp ciepła dla rolników

Interwencja I.10.2 ma na celu redukcję wpływu działalności rolniczej na środowisko poprzez wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, właściwe zarządzanie odpadami i produktami ubocznymi rolnictwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Inwestycje w instalacje generujące energię zostaną przeznaczone wyłącznie do zaspokojenia własnych potrzeb beneficjenta w zakresie energii, przy czym zdolności produkcyjne tych instalacji nie przekroczą ekwiwalentu łącznego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym. Interwencja wspiera inwestycje zarówno materialne, jak i niematerialne, zwłaszcza związane z budową lub zakupem.


Bezzwrotna dotacja dla Rolników do Odnawialnych Źródeł Energii – pozyskaj do 65% środków


Obszary wsparcia

  • Energia z biogazu rolniczego (obszar A): Jeśli planujesz wytwarzać energię elektryczną, cieplną lub paliwo gazowe z biogazu rolniczego o mocy do 50 kW, a nawet zainstalować magazyn energii, to to jest obszar, na którym możesz liczyć na dotację w wysokości 65%.
  • Energia słoneczna (obszar B): Jeśli zastanawiasz się nad wykorzystaniem energii słonecznej, inwestycje w instalacje o mocy do 50 kW, wyposażone w magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią lub pompę ciepła, mogą otrzymać wsparcie dotacyjne w wysokości 65%. Oczywiście, pod warunkiem, że stanowią one integralną część instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego. Koszty montażu tych urządzeń również kwalifikują się do wsparcia.
  • Efektywność energetyczna budynków rolniczych (obszar C): Jeśli zależy Ci na poprawie efektywności energetycznej budynków gospodarskich, takich jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenia LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej, to również możemy Ci pomóc dofinansowaniem w wysokości 65%.

Kryteria naboru interwencji I.10.2

  • Jeśli zdecydujesz się na inwestycję w biogazownię rolniczą, będziemy brali pod uwagę takie kwestie jak wielkość pogłowia w Twoim gospodarstwie oraz stopień wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z Twojego gospodarstwa.
  • Dla inwestycji w efektywność energetyczną budynków gospodarskich i instalacji OZE, kryteria mogą dotyczyć sprawności urządzeń, prowadzenia produkcji ekologicznej, lokalizacji gospodarstwa oraz innych specyficznych cech.

Maksymalna kwota pomocy

Teraz to, co najbardziej interesuje przyszłych inwestorów – jakie wsparcie można otrzymać? Maksymalna kwota pomocy zależy od obszaru inwestycji:

  • Obszar A i B: Maksymalnie 1 500 000 zł (z uwzględnieniem limitu do 200 000 zł dla obszaru B).
  • Obszar C: Maksymalnie 200 000 zł.

Warto zaznaczyć, że można ubiegać się o wsparcie na więcej niż jednym obszarze. Maksymalna łączna kwota pomocy wynosi:

  • Obszar A i C: Maksymalnie 1 700 000 zł.
  • Obszar B i C: Maksymalnie 400 000 zł

Wielkość produkcji energii elektrycznej z instalacji, która uzyskała dotacje, nie może być wyższa niż roczne zużycie w gospodarstwie (liczy się bilans roczny).

Termin składania wniosków

Niezależnie od obszaru, łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW. A jeśli chodzi o intensywność pomocy, może ona wynieść aż do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji, co stanowi znaczący wkład w realizację Twoich projektów.

Na koniec, kiedy można składać wnioski? Termin naboru: od 15.11.2023 do 15.12.2023r

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji, nie krępuj się skontaktować z nami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc w realizacji Twoich ekologicznych projektów związanym z OZE. Kontakt mailowy biuro@euro-most.eu, telefoniczny tel 609 046 670 lub za pomocą formularza kontaktowego.


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac.

Powiązane programy dotacyjne