Rok 2020 był ostatnim w perspektywie finansowej 2014-2020. Uruchamianie środków z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, jak wskazują doświadczenia naszego 16-letniego członkostwa w UE, trwa ok. 2 lat. Oznacza to, że nowe środki będą dostępne w 2023 r., a najwcześniej w końcu 2022 r. Nie są również jeszcze znane przyszłe warunki dofinansowania oraz wysokość dostępnych środków. Jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój rynku instalacji fotowoltaicznych, spodziewane wsparcie PV przyjmie formę nie dotacji ale nisko-oprocentowanych pożyczek. W związku z powyższym warto wykorzystać najbliższy nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Zapoznaj się z nowym programem wspierającym inwestycje w OZE – Energia dla wsi

Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca br.  Będzie to bardzo atrakcyjna pożyczka, finansująca do 85% kosztów kwalifikowalnych, nieoprocentowana, z możliwością umorzenia do 5% kapitału, w naborze będą mogły zostać zakwalifikowane projekty o mocy powyżej 2 MW, które obejmować będą budowę lub przebudowę instalacji produkujących energię elektryczną z energii słonecznej. 

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór ciągły w programie ENERGIA PLUS, w ramach którego można uzyskać preferencyjną częściowo umarzalną pożyczkę na przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej gospodarki energetycznej (kogenerację, biogazownie i instalacje PV). Atrakcyjne poziomy umorzenia pożyczek oferują również niektóre Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Poza przygotowywaniem wniosków i studiów wykonawczości na dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i Funduszy UE we współpracy z dużymi instytucjami finansowymi oferujemy usługi pośrednictwa finansowego w zakresie leasingu, pożyczek, kredytów inwestycyjnych i gwarancji bankowych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

RODZAJE PROJEKTÓW

  • Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii.

BENEFICJENCI

  • Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Przedsiębiorstwa państwowe
  • Spółki prawa handlowego
  • Spółdzielnie

TERMIN NABORU

  • 31 marzec 2021 r. – 31 maja 2021 r.

ALOKACJA

80,00 mln PLN

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

WYSOKOŚĆ DOTACJI

do 5 % umorzenia kapitału pożyczki

Możliwe finansowanie uzupełniające w ramach środków krajowych. Wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.  W ramach konkursu planowane jest utworzenie koperty środków dla projektów realizowanych na terenie woj. śląskiego.  Kwota środków zaplanowanych na nabór oraz warunki mogą ulec zmianie.


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

2022-12-18T10:06:41+01:0015 lutego, 2021|Energia|