Przetwórstwo rybne oraz Chów i hodowla ryb

Rynek przetwórstwa rybnego w Polsce jest jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów branży spożywczej. Towarzyszy temu dynamiczny rozwój bazy surowcowej – obiektów chowu i hodowli. Niewątpliwie przyczyną sukcesu sektora są inwestycje w zakłady przetwórcze, a zwłaszcza ich parki maszynowe. Koszty inwestycji w przetwórstwo oraz chów i hodowlę są znaczące, stąd realizacja projektów przy wsparciu z Funduszy Europejskich jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw.

Projekty realizowane w ramach działań 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” oraz 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” są jednym z naszych priorytetów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dla sektora rybnego. Osiągamy wysoką  skuteczność złożonych wniosków!

W naszej kadrze znajdą Państwo specjalistów z wielu dziedzin, którzy kompleksowo przygotują wniosek. Państwa zaangażowanie w projekt skupia się głównie na zakresie merytorycznym. Owocem współpracy jest wysokiej jakości projekt, zarówno od strony formalnej, merytorycznej jak i estetycznej.

W ramach współpracy w zakresie pozyskania dofinansowania, oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji do wniosku o dotację,  w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznes planem, przygotowanie dokumentacji kosztorysowej, a także przygotowanie wniosku rozliczeniowego.

Na liście naszych klientów znajduje się wielu zadowolonych przedsiębiorców realizujących swoje projekty inwestycyjne bądź będących już po niniejszym procesie, co jest najlepszym dowodem na naszą efektywność i skuteczność.

Jeżeli zależy Państwu m.in. na otrzymaniu:

  • informacji jak prowadzić projekt, tak aby przebiegał sprawnie,
  • wskazówek na co zwracać uwagę przy realizacji projektu,
  • wykazu dokumentów niezbędnych do przygotowania skutecznej dokumentacji wniosku o dofinansowanie jak i wniosku rozliczeniowego,
zapraszamy do współpracy z Euro-Most!

Decyzja o realizacji projektu w najbliższym czasie zwiększy Państwa szanse na otrzymanie dotacji ze względu na kurczące się zasoby dotacyjne.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” dla perspektywy 2014-2020 wynosi 3 000 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” dla perspektywy 2014-2020:

  • w zakresie wzrostu produkcji w akwakulturze maksymalnie 5 000 000 PLN,
  • w zakresie pozostałych operacji modernizacyjnych maksymalnie 1 000 000 PLN,
  • w zakresie operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną lub dywersyfikujące dochody maksymalnie 2 000 000 PLN,
  • w zakresie operacji polegających na zróżnicowaniu produkcji akwakultury i hodowanych gatunków maksymalnie 2 000 000 PLN.