Innowacyjność

Fundusze Europejskie to w dużej mierze innowacyjność. Instytucje przyznające dofinansowania unijne preferują tę sferę aktywności. Na realizację projektów związanych z innowacyjnością Unia Europejska przeznaczyła największą pulę środków.

Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem m.in.: własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa lub współpracy z innymi przedsiębiorstwami czy instytucjami, w tym z jednostkami naukowymi, a także zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, itp.).

B+R

Nasza instytucja współpracuje z wieloma firmami, które z sukcesem realizują bądź zrealizowały projekty operacyjne związane z działalnością B+R. Obsługujemy projekty badawcze w wielu dziedzinach aktywności gospodarczej.

Jeżeli Państwa firma chce realizować projekt polegający na utworzeniu lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R), lub realizować projekt obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (dotacja operacyjna)jesteśmy gotowi Państwu w tym pomóc.

WDROŻENIE PROJEKTÓW B+R

Euro-Most oferuje także pomoc przy aplikowaniu o dofinansowanie dla projektów dotyczących wdrożenia prac badawczo-rozwojowych.

Na liście swoich klientów posiadamy wiele instytucji, które uzyskały pomoc na sfinansowanie wdrożenia prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych zarówno przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, które prowadziły do wdrożenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana innowacyjnymi rozwiązaniami w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju czy świata, do realizacji inwestycji brakuje Państwu środków finansowych i chcielibyście Państwo skorzystać z Funduszy Europejskich, zapraszamy do współpracy z Euro-Most! Osiągamy wysoką skuteczność złożonych wniosków!

Nasi specjaliści posiadający obszerną wiedzę z wielu dziedzin, udzielą informacji jak przygotować i prowadzić projekt, a także udzielą wskazówek na co zwracać uwagę przy rozliczaniu projektu.

Po naszej stronie leży przygotowanie dokumentacji do wniosku, która często zniechęca potencjalnych Beneficjentów od aplikowania o dofinansowanie.

Owocem pracy naszej kadry jest kompletny wniosek o dofinansowanie, a później wniosek rozliczeniowy, który posiada wszystkie wymagane przez instytucje przyznającą dofinansowanie cechy.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w ramach krajowych jak i regionalnych Programów Operacyjnych.