Innowacyjność

Fundusze Europejskie to w dużej mierze innowacyjność. Instytucje przyznające dofinansowania unijne preferują tę sferę aktywności. Na realizację projektów związanych z innowacyjnością Unia Europejska przeznaczyła największą pulę środków.

Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem m.in.: własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa lub współpracy z innymi przedsiębiorstwami czy instytucjami, w tym z jednostkami naukowymi, a także zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, itp.).

B+R

Nasza instytucja współpracuje z wieloma firmami, które z sukcesem realizują bądź zrealizowały projekty operacyjne związane z działalnością B+R. Obsługujemy projekty badawcze w wielu dziedzinach aktywności gospodarczej.

Jeżeli Państwa firma chce realizować projekt polegający na utworzeniu lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R), lub realizować projekt obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (dotacja operacyjna)jesteśmy gotowi Państwu w tym pomóc.

WDROŻENIE PROJEKTÓW B+R

Euro-Most oferuje także pomoc przy aplikowaniu o dofinansowanie dla projektów dotyczących wdrożenia prac badawczo-rozwojowych.

Na liście swoich klientów posiadamy wiele instytucji, które uzyskały pomoc na sfinansowanie wdrożenia prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych zarówno przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, które prowadziły do wdrożenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana innowacyjnymi rozwiązaniami w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju czy świata, do realizacji inwestycji brakuje Państwu środków finansowych i chcielibyście Państwo skorzystać z Funduszy Europejskich, zapraszamy do współpracy z Euro-Most! Osiągamy wysoką skuteczność złożonych wniosków!

Nasi specjaliści posiadający obszerną wiedzę z wielu dziedzin, udzielą informacji jak przygotować i prowadzić projekt, a także udzielą wskazówek na co zwracać uwagę przy rozliczaniu projektu.

Po naszej stronie leży przygotowanie dokumentacji do wniosku, która często zniechęca potencjalnych Beneficjentów od aplikowania o dofinansowanie.

Owocem pracy naszej kadry jest kompletny wniosek o dofinansowanie, a później wniosek rozliczeniowy, który posiada wszystkie wymagane przez instytucje przyznającą dofinansowanie cechy.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w ramach krajowych jak i regionalnych Programów Operacyjnych.

Przetwórstwo rybne oraz Chów i hodowla ryb

Rynek przetwórstwa rybnego w Polsce jest jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów branży spożywczej. Towarzyszy temu dynamiczny rozwój bazy surowcowej – obiektów chowu i hodowli. Niewątpliwie przyczyną sukcesu sektora są inwestycje w zakłady przetwórcze, a zwłaszcza ich parki maszynowe. Koszty inwestycji w przetwórstwo oraz chów i hodowlę są znaczące, stąd realizacja projektów przy wsparciu z Funduszy Europejskich jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw.

Projekty realizowane w ramach działań 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” oraz 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” są jednym z naszych priorytetów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dla sektora rybnego. Osiągamy wysoką  skuteczność złożonych wniosków!

W naszej kadrze znajdą Państwo specjalistów z wielu dziedzin, którzy kompleksowo przygotują wniosek. Państwa zaangażowanie w projekt skupia się głównie na zakresie merytorycznym. Owocem współpracy jest wysokiej jakości projekt, zarówno od strony formalnej, merytorycznej jak i estetycznej.

W ramach współpracy w zakresie pozyskania dofinansowania, oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji do wniosku o dotację,  w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznes planem, przygotowanie dokumentacji kosztorysowej, a także przygotowanie wniosku rozliczeniowego.

Na liście naszych klientów znajduje się wielu zadowolonych przedsiębiorców realizujących swoje projekty inwestycyjne bądź będących już po niniejszym procesie, co jest najlepszym dowodem na naszą efektywność i skuteczność.

Jeżeli zależy Państwu m.in. na otrzymaniu:

  • informacji jak prowadzić projekt, tak aby przebiegał sprawnie,
  • wskazówek na co zwracać uwagę przy realizacji projektu,
  • wykazu dokumentów niezbędnych do przygotowania skutecznej dokumentacji wniosku o dofinansowanie jak i wniosku rozliczeniowego,
zapraszamy do współpracy z Euro-Most!

Decyzja o realizacji projektu w najbliższym czasie zwiększy Państwa szanse na otrzymanie dotacji ze względu na kurczące się zasoby dotacyjne.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” dla perspektywy 2014-2020 wynosi 3 000 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” dla perspektywy 2014-2020:

  • w zakresie wzrostu produkcji w akwakulturze maksymalnie 5 000 000 PLN,
  • w zakresie pozostałych operacji modernizacyjnych maksymalnie 1 000 000 PLN,
  • w zakresie operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną lub dywersyfikujące dochody maksymalnie 2 000 000 PLN,
  • w zakresie operacji polegających na zróżnicowaniu produkcji akwakultury i hodowanych gatunków maksymalnie 2 000 000 PLN.