I.10.2 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

Wkrótce pojawi się kolejna – obok programu ENERGIA DLA WSI -  możliwość uzyskania dotacji dla