DYREKTOR FINANSOWY

Wojciech Grzeszak

Strona główna|Nasz zespół|Wojciech Grzeszak

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent Podyplomowego Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa w latach 1992-1996. Specjalista w zakresie rachunkowości, finansów, prawa spółek handlowych oraz organizacji przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie przygotowania biznes planów, studiów wykonalności i projekcji finansowych w ramach wniosków o dotacje UE. Koordynator realizowanych przez Fundację projektów w zakresie energii odnawialnej oraz przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego.