GŁÓWNY SPECJALISTA DS. FUNDUSZY UE

Mariusz Świć

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Finanse Przedsiębiorstw. Z Euro-Most związany od 2014 roku. Współpracuje przy projektach realizowanych w ramach PROW, PO RYBY, a także Regionalnych Programów Operacyjnych.