DYREKTOR DS FUNDUSZY UE

Jarosław Wojtowicz

Strona główna|Nasz zespół|Jarosław Wojtowicz

Inżynier Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Instytutu Administracji Publicznej w Nowym Jorku, od 12 lat zajmuje się wdrażaniem projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w roku 2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa, rozwoju obszarów wiejskich i bezpieczeństwa żywności, w latach 2012-2016 Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, współautor Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w latach 2016-2018 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w spółkach Grupy Kapitałowej INNOGY POLSKA, zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, prowadził projekty z zakresu OZE, B+R i wdrożeń projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, posiada dyplom „Chartered Accountant”

Jarosław Wojtowicz