DYREKTOR DS FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Jarosław Placek

Absolwent kierunku Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Podyplomowego Studium Analityków Bankowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów Ryzyko w działalności przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w informatycznych metodach rachunkowości zarządczej, programowaniu finansowym, rachunku kosztów i efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Koordynator realizowanych przez Fundację projektów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.