Agroenergia – dofinansowanie na panele fotowoltaiczne dla rolników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dofinansowania rozwiązań wspierających działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne prowadzonych działalności rolniczych.

Cel programu: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym
Beneficjenci: rolnicy indywidualni*
Termin naboru: wrzesień – 18 grudnia 2020r. (lub do wyczerpania środków).

Zbliża się ostatni nabór wniosków w ramach programu AGROENERGIA. Szczególnym zainteresowaniem wśród rolników cieszy się FOTOWOLTAIKA, ale program pozwala też na finansowanie biogazowni i kogeneracji. W ramach Agroenergii można finansować inwestycje małe instalacje od 10 kW do 50 kW.
Intensywność dofinansowania:

moc instalacji [kW]Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w kosztach kwalifikowanychnie więcej niż [zł]
10 < kW < 30do 20%15 000
30 < kW < 50do 13%25 000

Dodatkowo:

  1. dla instalacji hybrydowej, dodatek do 10 tys. zł. licząc moc zainstalowaną obydwu urządzeń:
    • fotowoltaika z pompą ciepła,
    • elektrownia wiatrowa z pompą ciepła,
  2. dla towarzyszących magazynów energii, dodatek do 20% kosztów kwalifikowanych , ale nie więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Agroenergia 2020 – rodzaje przedsięwzięć

  • instalacja PV o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacja wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej od 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pompy ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW, pod warunkiem przeprowadzenia audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacja hybrydowa, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.

*Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.