Zmiany w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
20 lipca 2020
Źródło: www.gov.pl

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Środki zostały skierowane na walkę z koronawirusem w następujących obszarach:

  • 2 mld PLN – dotacje dla średnich firm, z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego;
  • 1,05 mld PLN – pożyczki płynnościowe dla MŚP;
  • 600 mln PLN – gwarancje bankowe dla MŚP dotyczące także kredytów obrotowych;
  • 200 mln PLN – dotacje na realizację projektów B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, w obszarach istotnych dla zwalczania z koronawirusem;
  • 100 mln PLN – dotacje dla przedsiębiorstw na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19;
  • 15 mln PLN – na sfinansowanie nowych zadań badawczych związanych z walką z pandemią COVID-19 w projektach prowadzonych przez naukowców.

Środki są dostępne w ramach konkursów prowadzonych przez MFiPR, PARP, NCBR oraz w ramach naboru przeprowadzonego przez FNP, a także instrumentów finansowych realizowanych przez BGK.