Zmiana terminu w konkursie w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
7 maja 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Dofinansowanie można uzyskać na wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

  1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
  2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
    1. nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
    1. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki;
  3. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 200 mln złotych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

Źródło: parp.gov.pl