Zmiana terminu naboru wniosków w ramach poddziałania 6.1 „Premie dla młodych rolników” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
29 lipca 2020
Źródło: www.arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła termin naboru wniosków w ramach poddziałania 6.1 „Premie dla młodych rolników” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do 17 sierpnia 2020 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 000,00 EURO do 150 000,00 EURO;
  • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Dofinansowanie jest przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych.

Premia w wysokości 150 000,00 PLN płatna w II ratach:

  • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000,00 PLN (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000,00 PLN (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).