Zmiana terminu konkursu w ramach poddziałania 2.1.4 „Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
31 lipca 2020
Źródło: rpo.opolskie.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego zmieniła termin konkursu w ramach poddziałania 2.1.4 „Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z września 2020 roku na grudzień 2020 rok.

Termin naboru wniosków dla poddziałania 2.1.4. został zmieniony w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • podmioty ekonomii społecznej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem Spółek non-profit) – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie można będzie uzyskać na następujące typy projektów:

  • Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
  • Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
  • Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.