Zmiana terminu i aktualizacja dokumentów w konkursie w ramach poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie INGA” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
19 czerwca 2020
Źródło: www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zmieniło termin i zaktualizowało dokumenty konkursu w ramach poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie INGA” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jedno przedsiębiorstwo oraz jedna jednostka naukowa.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 311 000 000 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 9 października 2020 roku.