Zmiana terminu i aktualizacja dokumentów w konkursie Szybka ścieżka dla Mazowsza w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
12 maja 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zmieniło termin i zaktualizowało dokumenty konkursu Szybka ścieżka dla Mazowsza w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

W ramach dofinansowanie można uzyskać środki na projekty które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, mogą również obejmować prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 500 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 1 czerwca 2020 roku.

Źródło: www.ncbr.gov.pl