22 827 27 30   |   biuro@euro-most.eu

 

Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Beneficjenci: MSP i duże przedsiębiorstwa

woj. lubelskie:   październik oraz grudzień

  • alokacja 45 mln zł. oraz 45 mln zł.

woj. podlaskie:  wrzesień oraz grudzień 2019 r.

  • alokacja 50 mln zł. oraz 30 mln zł.

woj. zachodniopomorskie: w styczniu i lutym 2020 r.

  • alokacja 17,5 mln zł.,
  • na przełomie II/III przeprowadzony będzie nabór na projekty  kogeneracyjne.Ponadto na projekty OZE można starać się o częściowo umarzalne preferencyjnej pożyczki  z programu Energia Plus (NFOŚiGW), pożyczki z WFOŚiGW oraz pożyczki w ramach RPO w Urzędach Marszałkowskich.