Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Beneficjenci: MSP

woj. lubelskie: nabór zakończony

  • alokacja 20 mln zł.
  • Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

woj. zachodniopomorskie: nabór zakończony

  • Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł nabór do 14 kwietnia 2020 r. – alokacja 30 mln zł.
  • na przełomie II/III przeprowadzony będzie nabór na projekty  kogeneracyjne.Ponadto na projekty OZE można starać się o częściowo umarzalne preferencyjnej pożyczki  z programu Energia Plus (NFOŚiGW), pożyczki z WFOŚiGW oraz pożyczki w ramach RPO w Urzędach Marszałkowskich.