Wydłużenie terminu składania wniosków aplikacyjnych do konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja gospodarcza regionu, Schemat C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
9 kwietnia 2020
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydłużył termin składania wniosków aplikacyjnych do konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja gospodarcza regionu, Schemat C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do 25 maja 2020 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • specjalne strefy ekonomiczne.

Dofinansowanie można uzyskać na działania promocji gospodarczej, które obejmują:

  • przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej,
  • kampanie medialne,
  • organizacje i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 13 646 475,90 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 25 maja 2020 roku.