Wydłużenie terminu składania wniosków aplikacyjnych do konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
20 kwietnia 2020
Źródło: www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłuża termin składania wniosków aplikacyjnych do konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 do 30 czerwca 2020 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa, 
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które:

  • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
  • mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;
  • wpisują się w zakres tematyczny: niskoemisyjne technologie grzewcze.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 200 mln PLN, w tym 20 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 180 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 30 czerwca 2020 roku.