Wydłużenie terminu składania wniosków aplikacyjnych do konkursu w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
30 marca 2020
Źródło: scp-slask.pl

Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin składania wniosków aplikacyjnych do konkursu w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00:00.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty:

  • koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej,
  • obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu,
  • zakładające inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 86 424 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 30 kwietnia 2020 roku.