W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie odbędą się planowane nabory z priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy”
20 kwietnia 2020
Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nabory w ramach działania 8.1. „Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego” oraz działania 8.3 „Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie odbędą się ze względu na brak dostępnych środków na ich realizacje.

Nie zostaną również ogłoszone konkursy:

  • nabór w ramach 2 i 5 typu projektów poddziałania 8.3.2 (planowany na maj),
  • nabór w ramach 3 typu projektów poddziałania 8.3.2 (planowany na czerwiec),
  • nabór w ramach poddziałania 8.1.3 (planowany na lipiec),
  • nabór w ramach 7 i 8 typu projektów poddziałania 8.3.2 (planowany na wrzesień).