W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zostają wstrzymane ogłoszenia konkursów
23 kwietnia 2020
Źródło: rpo.lodzkie.pl

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zostają wstrzymane ogłoszenia następnych konkursów ze względu na panującą epidemię choroby COVID-19:

  • poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii,
  • poddziałania 5.4.1 Ochrona przyrody,
  • poddziałania 5.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska,
  • poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (konkurs dotyczący wyłącznie usług zdrowotnych),
  • poddziałania 2.1.1 Tereny inwestycyjne,
  • poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (konkurs dotyczący wyłącznie usług społecznych),
  • poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej,
  • działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • poddziałanie 11.1.1 Edukacja przedszkolna,
  • poddziałanie 11.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź.