Uruchomienia dodatkowej puli środków dla pożyczek płynnościowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
12 maja 2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiły dodatkową pule środków – 150 mln PLN dla pożyczek płynnościowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Pomoc finansową mogą otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych POIR:

  • okres spłaty pożyczki – do 6 lat,
  • oprocentowanie – 0%,
  • karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,
  • wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki),
  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę.

Pożyczki płynnościowe mają być udzielane do końca 2020 roku.

Źródło: www.poir.gov.pl