Ułatwienia dla sektora MŚP w ramach instrumentu unijnego JEREMIE 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
7 maja 2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego udziela pomoc finansową dla sektora MŚP w ramach instrumentu unijnego JEREMIE 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Pomoc finansową mogą otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Wsparcie można uzyskać na następujące produkty finansowe:

  • mikropożyczkę do 100 tys. zł;
  • pożyczkę rozwojową od 100 tys. do 500 tys. zł;
  • pożyczkę inwestycyjna od 500 tys. do 2 mln zł;
  • małą pożyczkę inwestycyjna do 500 tys. zł;
  • poręczenie do 2 mln zł.

Źródło: wrpo.wielkopolskie.pl