22 827 27 30   |   biuro@euro-most.eu

 

System aukcyjnego wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii

Beneficjenci: MSP i duże przedsiębiorstwa

Termin aukcji:  listopad 2019 r.

Budżet na lata 2018 – 2030: 69 mld zł.

System aukcyjny stwarza szansę uzyskania stałej, korzystnej ceny za energię elektryczną wyprodukowaną i  sprzedaną w okresie 15 lat, waloryzowaną corocznie o wskaźnik inflacji.

W ostatnio rozstrzygniętej aukcji (październik 2018 r.), ceny za 1 MWh  kształtowały się (w zależności od mocy zainstalowanej) następująco:

dla instalacji wykorzystującej biogaz rolniczy:

  • do 500 kW – (od 583 do maksymalnej 610 zł),
  • od 500 do 1000 kW (od 496 do maksymalnej 517 zł)  

dla fotowoltaiki:

  •  w instalacjach do 1 MW ( od 345 do 395 zł),
  •  w instalacjach powyżej 1 MW  ( od 535 do 560 zł).Chcąc przystąpić do aukcji należy:

  • uzyskać pozwolenie na budowę,
  • uzyskać warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej,
  • uzyskać  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ( jeśli  jest wymagana),
  • opracować harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,
  • opracować schemat instalacji ze wskazaniem urządzeń do wytwarzania i wyprowadzania mocy.

Po pozytywnym zweryfikowaniu tych dokumentów,  URE wydaje decyzję o dopuszczenia do udziału w aukcji, których terminy, w podziale na technologie i przedziały zainstalowanej mocy elektrycznej  ogłaszane są odrębnie. Rozstrzygnięcie aukcyjne polega na ustaleniu kolejności zgłaszanych ofert wg. kryterium od najniższej ceny ofertowej, aż do wykorzystania limitu środków lub ilości energii przewidzianej do zakupu w danym koszyku (w zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza), co zamyka listę „uplasowanych” ofert.